About Us

Buntis.net aims to provide the best information and solutions for pregnancy, health and parenting.

Layunin ng website na ito na bigyan ka ng libre ngunit praktikal na mga impormasyon para tukuyin at gamutin ang sakit ng mga buntis, maiwasan ang paglala ng sakit at overall na kalusugan sa pamamagitan ng mga nilikop na impormasyon

If the medical symptoms persists it is best to consult a doctor immediately.