Posted inGamot / Sore Throat

Gamot sa Makating Lalamunan ng buntis

Ang pangangati sa lalamunan ng buntis ay maaaring maganap dahil sa iba’t ibang mga kadahilanan na karaniwan sa panahon ng pagbubuntis. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang hormonal na pagbabago na nagaganap sa katawan ng buntis. Ang pagtaas ng antas ng hormones tulad ng estrogen at progesterone ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa katawan, kabilang ang pagbabago sa immune system. Ang pagbabago na ito sa immune system ay maaaring magresulta sa mas mabilis na pagpapalabas ng histamines, na maaaring magdulot ng pamamaga at pangangati sa lalamunan.