Posted inLagnat / Mga Sakit

Normal lang ba na Lagnatin ang Buntis?

Dahil nga sa pagbabago sa katawan ng isang babae kapag buntis, posible na magkaroon ng lagnat at pwedeng normal na bahagi ito ng pagbubuntis. Ang lagnat sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring mangyari at hindi dapat balewalain. Bagaman hindi ito palaging sanhi ng pangangamba, maaari itong maging senyales ng iba’t ibang mga kondisyon o karamdaman na maaaring mangailangan ng pansin at pangangalaga.

Mga Dahilan ng Pagka Lagnat ng Buntis

May mga ilang kadahilanan kung bakit maaaring magkaroon ng lagnat ang isang buntis, kabilang ang:

1. Impeksyon

Ang mga impeksyon tulad ng sipon, trangkaso, urinary tract infection, o iba pang mga bacterial o viral infections ay maaaring magdulot ng lagnat.

2. Hormonal changes

Ang mga pagbabago sa hormone levels sa katawan ng buntis ay maaaring makaapekto sa temperatura ng katawan at magresulta sa lagnat.

3. Stress

Ang stress at pagod ay maaaring magdulot ng pagtaas ng temperatura ng katawan.

4. Mga kondisyon sa kalusugan

Ang ilang mga kondisyon tulad ng preeclampsia o hyperemesis gravidarum ay maaaring magdulot ng lagnat sa buntis.

Bagaman ang ilang mga sitwasyon ng lagnat sa buntis ay maaaring maging normal, ang ilang mga kaso ay maaaring maging senyales ng isang mas seryosong problema. Kung ang lagnat ay matagal na tumatagal, napakataas ng temperatura, may iba pang mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo, pananakit sa katawan, pagdurugo, o anumang mga problema sa paghinga, mahalaga na kumonsulta sa isang doktor upang masuri at matukoy ang sanhi ng lagnat at mabigyan ng tamang pangangalaga. Ang regular na pagtanggap ng prenatal care at pakikinig sa mga senyales ng katawan ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng buntis at sanggol.

Delikado ba ang lagnat ng isang buntis sa kanyang Baby?

Ang lagnat ng buntis ay maaaring magkaroon ng epekto sa kalusugan ng sanggol, lalo na kung hindi ito nababantayan at naaaksyunan nang maaga. Bagaman hindi lahat ng kaso ay mapanganib, may mga sitwasyon kung saan ang lagnat ng buntis ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon sa sanggol. Narito ang ilang mga posibleng epekto ng lagnat ng buntis sa sanggol.

Premature birth

Ang matinding stress o mga kondisyon tulad ng preeclampsia na maaaring magdulot ng lagnat ay maaaring magresulta sa preterm labor o premature birth, na maaaring magdulot ng iba’t ibang mga karamdaman sa sanggol.

Mga congenital anomalies

Ang ilang mga kondisyon tulad ng neural tube defects ay maaaring mas mataas ang panganib sa mga sanggol na isinilang ng mga babaeng mayroong lagnat sa unang bahagi ng pagbubuntis.

Kahinaan ng immune system

Ang mga sanggol na isinilang mula sa mga babaeng may lagnat o mga kondisyon na nauugnay sa lagnat ay maaaring magkaroon ng mas mababang antas ng immune system, na nagdudulot ng mas mataas na panganib sa mga impeksyon pagkapanganak.

Sa kabuuan, habang ang ilang mga sitwasyon ng lagnat ng buntis ay maaaring normal lamang at hindi magdulot ng komplikasyon sa sanggol, mahalaga pa rin na bantayan ang kalagayan ng buntis at sumangguni sa isang doktor kung mayroong anumang mga pag-aalala o mga sintomas na lumilitaw. Sa pamamagitan ng regular na prenatal care at maagap na pagkilos, maaaring matukoy at matugunan ang anumang mga isyu o komplikasyon nang maaga, na nagbibigay ng mas magandang posibilidad para sa kalusugan ng buntis at sanggol.

Paano malaman kung ang lagnat ng buntis ay delikado na

Ang lagnat ng buntis ay maaaring maging normal na bahagi ng pagbubuntis, ngunit ito rin ay maaaring maging senyales ng isang mas seryosong problema. Narito ang ilang mga senyales na maaaring nagpapahiwatig na ang lagnat ng buntis ay maaaring delikado at maaaring nangangailangan ng agarang pansin at pangangalaga:

a. Matinding temperatura

Kung ang temperatura ng katawan ng buntis ay lumalagpas sa 38 degrees Celsius o 100.4 degrees Fahrenheit, lalo na kung ito ay tumataas nang hindi nababawasan sa pamamagitan ng over-the-counter na gamot, maaaring ito ay isang palatandaan ng mas malalang isyu.

b. Sintomas ng impeksyon

Kung ang lagnat ay nauugnay sa mga sintomas ng impeksyon tulad ng pananakit ng lalamunan, ubo, sipon, pagbabara ng ilong, pagduduwal, o pagtatae, maaaring ito ay senyales ng isang mas seryosong kundisyon na nangangailangan ng pangangalaga.

c. Sakit o pamamaga

Kung mayroong mga pamamaga, pananakit, o pagbabago sa kulay ng anumang bahagi ng katawan, tulad ng pamamaga o sakit sa mga binti, mga binti, o likod, maaaring ito ay senyales ng isang kondisyon na maaaring magdulot ng komplikasyon.

d. Sanggunian ng doktor

Kung ang isang buntis ay mayroong lagnat at mayroong mga pang-aalala o sintomas, o kung ang lagnat ay tumataas o tumatagal nang lampas sa ilang araw, dapat na kumonsulta sa isang doktor para sa tamang pagsusuri at pangangalaga.

Sa pangkalahatan, kung mayroong anumang mga pag-aalala o kahit na maliit na di-karaniwang sintomas, mahalaga na agad na kumonsulta sa isang doktor. Ang pagkakaroon ng access sa maagap na pangangalaga mula sa isang propesyonal sa kalusugan ay mahalaga upang tiyakin ang kaligtasan ng buntis at sanggol.

Iba pang mga babasahin

https://buntis.net/gamot-sa-lagnat-ng-buntis-ligtas-at-natural-na-pampababa-ng-lagnat/

2 thoughts on “Normal lang ba na Lagnatin ang Buntis?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *