Posted inMga Sakit / Trangkaso

Epekto ng Trangkaso sa Buntis Masama sa Kalusugan ng Sanggol

Ang trangkaso sa buntis ay isang kondisyon kung saan ang isang buntis ay nagdaranas ng mga sintomas ng influenza o trangkaso. Ang trangkaso ay isang respiratory infection na sanhi ng virus, na kadalasang nagdudulot ng mga sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng katawan, ubo, sipon, pagkapagod, at pananakit ng ulo.

Ang mga babaeng buntis ay mas mataas ang panganib ng komplikasyon mula sa trangkaso kumpara sa mga hindi buntis na tao dahil sa mga hormonal changes at pagbaba ng immune system na karaniwang nagaganap sa panahon ng pagbubuntis.

Ang trangkaso sa buntis ay maaaring magdulot ng iba’t ibang mga komplikasyon tulad ng mas mataas na panganib ng premature birth, pagtaas ng panganib ng birth defects, at mas mataas na panganib ng miscarriage. Samakatuwid, mahalaga na ang mga buntis na may mga sintomas ng trangkaso ay agad na kumonsulta sa kanilang doktor upang makakuha ng tamang pangangalaga at pagtugon sa kanilang kalagayan. Ang maagap na pagkilos ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng ina at sanggol.

Hindi dapat Balewalain ang Trangkaso sa Buntis

Ang trangkaso sa buntis ay isang kondisyon na hindi dapat balewalain. Ang mga babaeng buntis ay may mas mataas na panganib ng komplikasyon mula sa trangkaso kumpara sa mga hindi buntis na tao.

Dahil sa mga hormonal changes at pagbabago sa immune system sa panahon ng pagbubuntis, ang mga buntis ay mas madaling mahawa at magkaroon ng mga mas malalang epekto ng respiratory infections tulad ng trangkaso. Ang trangkaso ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon tulad ng premature birth, pagtaas ng panganib ng birth defects, at mas mataas na panganib ng miscarriage sa mga buntis.

Masamang Epekto ng Trangkaso sa Buntis

Ang trangkaso o influenza ay maaaring magkaroon ng mga epekto sa buntis na maaaring magdulot ng pangangamba sa kalusugan ng ina at sanggol. Narito ang ilang posibleng epekto ng trangkaso sa buntis.

Mas mataas na panganib ng komplikasyon

Ang mga buntis ay mas mataas ang panganib ng pagkakaroon ng mga komplikasyon mula sa trangkaso kumpara sa hindi buntis na mga tao. Ang mga komplikasyon ay maaaring maging sanhi ng mas matinding sakit o pangangailangan ng agarang pangangalaga.

Premature birth

Ang mga buntis na nagkaroon ng trangkaso ay maaaring magkaroon ng mas mataas na panganib ng preterm labor o premature birth. Ang pagsilang ng sanggol nang maaga ay maaaring magdulot ng iba’t ibang mga karamdaman at komplikasyon sa kalusugan ng sanggol.

Pagtaas ng panganib ng birth defects

Bagaman ang trangkaso mismo ay hindi nakakapagdulot ng birth defects, ang mga epekto ng lagnat o mga komplikasyon mula sa trangkaso sa unang bahagi ng pagbubuntis ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib ng birth defects sa sanggol.

Mas mataas na panganib ng miscarriage

Ang ilang mga pag-aaral ay nagpakita ng kaugnayan sa pagitan ng mga impeksyon tulad ng trangkaso at panganib ng miscarriage o pagkamatay ng sanggol sa sinapupunan.

Stress sa sanggol

Ang pagkakaroon ng trangkaso ay maaaring magdulot ng stress sa sanggol, lalo na kung ito ay nagdudulot ng pagtaas ng lagnat o pangangailangan ng pangangalaga mula sa ina.

Mahalaga na konsultahin agad ang isang doktor kung ang isang buntis ay mayroong trangkaso o anumang iba pang mga respiratory infection. Ang agarang pangangalaga at pagtugon sa mga sintomas ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng ina at sanggol.

Mga Sintomas ng Trangkaso sa Buntis

Para malaman kung ano ang mga sintomas ng Trangkaso sa buntis kinalap natin ang mga ito.

Narito ang ilang mga sintomas ng trangkaso sa buntis.

Lagnat: Ang pagtaas ng temperatura ng katawan na maaaring maging mataas.

Pananakit ng Katawan: Pananakit o pagkakaroon ng sakit sa mga kalamnan at kasu-kasuan.

Ubo: Pagkakaroon ng ubo na maaaring tuyot o may plema.

Sipon: Pagkakaroon ng sipon na maaaring may kasamang pagbabara ng ilong o pagbahing.

Pagsusuka at Pagduduwal: Maaaring magkaroon ng pagduduwal o pagsusuka sa ilang mga kaso.

Pamamaga ng Lalamunan: Pamamaga o pananakit ng lalamunan.

Pagkapagod: Labis na pagkakaroon ng pagod o paghihina.

Pananakit ng Ulo: Pagkakaroon ng pananakit ng ulo o migraine.

Pagtatae: Maaaring magkaroon ng pagtatae o pagtatae sa ilang mga kaso.

Paninikip ng Dibdib: Pakiramdam ng paninikip sa dibdib o kahirapan sa paghinga.

Pagbabago sa Panlasa: Pagbabago sa panlasa o kawalan ng ganang kumain.

Pagkakaroon ng Pambalot: Pagkakaroon ng pambalot sa lalamunan o ilong.

Mahalaga na kumonsulta sa isang doktor kapag mayroong mga sintomas ng trangkaso upang makumpirma ang diagnosis at mabigyan ng tamang pangangalaga.

Iba pang mga Babasahin

Normal lang ba na Lagnatin ang Buntis?

Gamot sa lagnat ng Buntis: Ligtas at Natural na pampababa ng lagnat

3 thoughts on “Epekto ng Trangkaso sa Buntis Masama sa Kalusugan ng Sanggol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *