Posted inGamot

Pwede ba ang Paracetamol (Biogesic) sa buntis?

Ang Paracetamol, na kilala rin bilang acetaminophen at karaniwang tatak na Biogesic, ay isang karaniwang gamot na ginagamit upang bawasan ang lagnat at pananakit ng katawan. Ito ay isang ligtas na gamot na maaaring inirereseta o iniinom nang walang reseta.

Sa karamihan ng mga kaso, ang Paracetamol ay ligtas gamitin ng mga buntis at karaniwang inirereseta bilang lunas para sa lagnat at pananakit ng katawan. Subalit, tulad ng sa lahat ng gamot, mahalaga pa rin na kumonsulta sa isang doktor bago gamitin ito, lalo na kung ikaw ay buntis o may iba pang mga kondisyon sa kalusugan.

Ang tamang dosis at panahon ng paggamit ng Paracetamol ay maaaring iba-iba depende sa iyong kalagayan at pangangailangan. Mahalaga na sundin ang mga tagubilin ng doktor o ang impormasyon sa label ng gamot. Dapat din sundin ang mga paalala sa seguridad, tulad ng hindi paglalagay ng sobrang dosis o hindi paggamit ng Paracetamol nang regular na para sa matagal na panahon nang walang reseta ng doktor.

Kung may anumang mga alalahanin o katanungan tungkol sa paggamit ng Paracetamol habang buntis, maari mong konsultahin ang iyong doktor o manggagamot upang makakuha ng tamang gabay at rekomendasyon.

Ang Bioflu na isang paracetamol ay bawal ba sa Buntis?

Ayon sa bioflu mismo, ang kanilang produkto ay hindi safe sa nagpapadede at nagbubuntis.

Bioflu® is not recommended for pregnant and breastfeeding women. As a general precaution, we strongly recommend that you consult your doctor before taking medicines especially if you are pregnant or breasfeeding .

Hindi lahat ng Paracetamol ay pwede sa Buntis

Hindi lahat ng mga paracetamol na komersyal na inaalok sa merkado ay itinuturing na ligtas para sa paggamit ng mga buntis. Ang ilang mga produkto ng paracetamol ay maaaring naglalaman ng iba’t ibang mga sangkap o formulasyon na maaaring maging delikado para sa pagbubuntis.

Kaya’t mahalaga na suriin at basahin nang mabuti ang label ng gamot, at lalong-lalo na, konsultahin ang iyong doktor bago gamitin ang anumang uri ng gamot habang buntis. Ang iyong doktor ang pinakamahusay na makapagbibigay ng tamang gabay at rekomendasyon batay sa iyong kalagayan at pangangailangan. Sasaliksikin ng doktor ang mga sangkap ng gamot at magbibigay ng kaukulang gabay upang mapanatili ang kaligtasan at kalusugan ng iyong sanggol habang buntis ka.

Ano ang risk o panganib na pwedeng idulot ng hindi regulated na pag gamit ng Paracetamol?

Ang Paracetamol ay itinuturing na isa sa mga ligtas na gamot para sa mga buntis kapag ito ay ginagamit sa tamang dosis at sa ilalim ng patnubay ng isang doktor. Gayunpaman, maaaring may ilang mga potensyal na panganib o risko kapag ito ay ginagamit nang labis o hindi naaayon.

Narito ang ilan sa mga posibleng risko ng Paracetamol sa buntis.

a. Overdose: Ang labis na paggamit ng Paracetamol ay maaaring magdulot ng sobrang dosis na maaaring makaapekto sa atay. Ito ay maaaring maging mas delikado sa mga buntis dahil sa mga pagbabago sa katawan at metabolismo.

b. Epekto sa Sanggol: Bagaman itinuturing na ligtas para sa mga buntis, ang mga pangunahing epekto ng Paracetamol sa sanggol ay hindi pa lubos na naiintindihan. May mga ilang mga pag-aaral na nagmumungkahi ng posibleng kaugnayan sa paggamit ng Paracetamol sa buntis at ilang mga kondisyon sa pag-unlad ng sanggol tulad ng ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

c. Epekto sa Pagbubuntis: Sa ilang mga kaso, maaaring may mga epekto sa pagbubuntis ang paggamit ng Paracetamol, kabilang ang posibleng epekto nito sa paglaki ng sanggol at hormonal na balanse.

d. Allergic Reactions: Bagamat bihirang mangyari, ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng allergic reaction sa Paracetamol. Ito ay maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng pagbabara ng hininga, pagkahilo, at pagkakaroon ng pantal.

Kahalagahan na suriin ang mga label ng gamot at sundin ang mga tagubilin ng doktor sa paggamit ng Paracetamol habang buntis. Mahalaga rin na magpatulong sa doktor kung may mga alalahanin ka tungkol sa paggamit nito o kung mayroon kang mga allergic reaction sa gamot. Ang doktor ang pinakamahusay na makakapagbigay ng tamang gabay at impormasyon base sa iyong kalagayan at pangangailangan.

Ano ang mga bawal na gamot sa Lagnat ng Buntis?


Ang paggamit ng ilang mga gamot sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring maging delikado para sa sanggol at maaaring magdulot ng mga posibleng komplikasyon. Narito ang ilang mga gamot na karaniwang ipinagbabawal para sa mga buntis, lalo na kung ito ay hindi iniutos ng isang doktor.

Ibuprofen

Ito ay isang uri ng nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) na maaaring magdulot ng panganib sa pagbubuntis, lalo na sa ikalawang at ikatlong trimester. Maaaring magdulot ito ng mga komplikasyon tulad ng mga problemang pang-circulation sa sanggol at pagdami ng amniotic fluid.

Aspirin

Tulad ng ibuprofen, ang aspirin din ay isang NSAID na maaaring magdulot ng mga negatibong epekto sa pagbubuntis, lalo na kung ito ay ginagamit nang hindi naayon sa tagubilin ng doktor. Maaaring magdulot ito ng mga komplikasyon tulad ng pagdudulot ng problema sa pagdadalang-tao at panganib sa pagbubuntis.

Mefenamic acid

Ito rin ay isang NSAID na karaniwang hindi inirerekomenda para sa mga buntis, lalo na sa huling bahagi ng pagbubuntis, dahil sa posibleng epekto nito sa pagdadalang-tao at sanggol.

Dekongestant

Ang ilang mga dekongestant na karaniwang ginagamit para sa mga sintomas tulad ng sipon ay maaaring may mga epekto sa dugo at puso ng sanggol, kaya’t dapat itong iwasan sa mga buntis maliban na lamang kung iniutos ito ng doktor.

Antihistamines

Ang ilang mga antihistamines ay maaaring magdulot ng mga epekto sa pagtulog at maaaring makapagpabagal sa pag-unlad ng sanggol, kaya’t dapat itong iwasan maliban na lamang kung ito ay iniutos ng doktor.

Mahalaga na konsultahin ang iyong doktor bago gamitin ang anumang gamot, lalo na kung ikaw ay buntis. Ang iyong doktor ang makakapagsuri sa iyong kalagayan at magbibigay sa iyo ng tamang gabay at rekomendasyon sa tamang paggamit ng mga gamot habang buntis.

Iba pang mga babasahin

Epekto ng Trangkaso sa Buntis Masama sa Kalusugan ng Sanggol

Normal lang ba na Lagnatin ang Buntis?

Gamot sa lagnat ng Buntis: Ligtas at Natural na pampababa ng lagnat

Sources:

Gamot sa Lagnat ng Buntis: Mga gamot na pwede sa Buntis

3 thoughts on “Pwede ba ang Paracetamol (Biogesic) sa buntis?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *